Nieuwsbericht

Redden we het?

18-05-2021 - Het kabinet is volgens een bericht in de Telegraaf van 14 mei jl. bereid de steunpakketten waaronder de NOW en de TVL te verlengen, als het nodig is zelfs tot het einde van het jaar. Nu lopen de regelingen nog tot eind juni. Naast het verlengen van de steun komt het kabinet ook met een plan om ondernemers met belastingschulden meer ruimte te geven. Zo’n 250.000 bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de optie om betalingen van belastingen uit te stellen, hebben samen een rekening van meer dan 15 miljard euro openstaan bij de fiscus. De startdatum van het terugbetalen verschuift volgens bronnen waarschijnlijk van oktober 2021 naar medio 2022 en de termijn wordt opgerekt naar vier of vijf jaar.

En dan moet er nog een oplossing komen voor de verdampte vermogens van ondernemers. De ondernemersorganisaties, waaraan ook Modint is verbonden, hebben een uitgebreid pakket voorstellen op tafel gelegd. Vrijdag 21 mei hoopt het kabinet het definitieve plan te presenteren.
Hoewel de mate waarop Modint leden zijn geraakt sterk verschilt en we wellicht ook wat zijn afgeleid omdat de winkels weer beperkt open zijn, kunnen we allerminst gerust zijn. We blijven als Modint aandacht vragen voor de problemen in de sector, waarbij we steeds wijzen op de effecten voor de gehele keten en de effecten op lange termijn. De omzetten stijgen weer, de prijzen houden het, maar de schade is enorm en het zal lang duren voordat deze is gerepareerd.  

24% van de groothandel van kleding en schoenen heeft belastingschuld

Zo becijfert ABN AMRO op basis van eigen gegevens en die van CBS dat vooral veel kleding- en schoenenwinkels uitstel van betaling van belasting hebben aangevraagd. In de kledingbranche heeft 33 procent van de winkels een schuld opgebouwd en in schoenenbranche is dit percentage zelfs 35 procent. Dit zijn de hoogste percentages binnen de detailhandel. Ook 19% van de warenhuizen en 15,5% van de winkels in tapijt en gordijnen hebben uitstel aangevraagd.

Binnen de modebranche hebben 2720 kledingzaken en 425 schoenenwinkels een schuld bij de belastingdienst opgebouwd. Kledingwinkels hebben gemiddeld een schuld van 91.000 euro per bedrijf. Voor schoenenwinkels ligt de gemiddelde schuld nog een stuk hoger, namelijk op 115.000 euro. De schoenenwinkels kampen met vergelijkbare problemen. Kledingwinkels hebben maar liefst 23 maanden aan winst aan belastingschuld en schoenenwinkels 14 maanden winst, aan schuld. Van de groothandel van kleding en schoenen heeft 24% belastingschuld, ter waarde van 7 maanden winst voor belasting.

Extra leningen

Veel kleding- en schoenwinkels hebben dan ook liquiditeitsproblemen, volgens een ledenpeiling van INretail. Ze pakken deze aan door onder andere privéspaargeld te gebruiken (respectievelijk 65 en 67 procent van de respondenten), leningen in de privésfeer aan te gaan (31 en 39 procent), betaalafspraken met leveranciers te maken (81 en 89 procent) en uitstel of kwijtschelding van huurkosten te krijgen (55 en 61 procent). Deze schulden komen nog boven op de besproken belastingschuld.
Verheugend is de opmerking die binnen het INretail-Modint kantoor werd gemaakt, dat de samenwerking met leveranciers in de crisis door de detailhandel over het algemeen als goed is ervaren. “Redden we het?” is een vraag wij als Modint steeds aan onze leden stellen, maar die partijen elkaar in de keten gelukkig ook voortdurend stellen, met de nadruk op “we”.

 

Bekijk het volledige ABN AMRO rapport
 

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid