Nieuwsbericht

Borgstellingsregeling stopt, nu een creatieve oplossing?

15-06-2021 - De borgstellingsregeling van €12 miljard die het kabinet in april 2020 in het leven riep om de goederenstromen tussen bedrijven draaiende te houden, stopt na 30 juni. Dit ondersteuningsprogramma stelde de kredietverzekeraars in staat om pre-pandemische dekkingsniveaus van verzekerden te handhaven, waardoor de economische activiteiten van ondernemers ondanks de pandemie zo soepel mogelijk konden blijven verlopen. Intussen is de zichtbaarheid en de kennis over de financiële gevolgen voor ondernemers tijdens de corona crisis goed geanalyseerd. En dus zijn in de afgelopen maanden veel van de tijdelijke kredietlimieten die vallen onder de steunmaatregeling omgezet naar permanente limieten. Hierdoor kan de dekking veelal worden voortgezet na het verstrijken van de steunregeling. . Al met al heeft de staat tot nu toe winst geboekt op de regeling doordat de verzekeraars wel de geïnde premie moesten afstaan aan de overheid.

Er is echter een beperkt aantal kredietlimieten die helaas niet direct omgezet kunnen worden naar permanente kredietlimieten vanwege de risico's die door de crisis zijn veroorzaakt. Mochten bedrijven daardoor dekkingsproblemen hebben op bepaalde afnemers dan kan hiervoor Modint Credit & Finance worden ingezet. Zij zullen bekijken of er alsnog dekkingsmogelijkheden zijn, dan wel helpen om een goed alternatief te vinden.
 

Steunprogramma's 
Het historisch lage aantal faillissementen afgelopen jaar, is vooral te danken aan de vele steunprogramma's van de overheid. De handel en goederenstromen bleven grotendeels doorlopen vanwege de overheidsdekking. NOW en TVL deden hun werk, ondanks dat leveranciers niet in aanmerking kwamen voor een voorraadvergoeding. Dat bleek een onhaalbare kaart.
Moeten we dan nu “gerust” zijn op de goede afloop? Nee, zeggen wij vanuit Modint. De detailhandelsverkopen zijn niet meteen op het niveau van 2019, bedrijven zijn sterk ingeteerd op het eigen vermogen en een deel van hulp die getroffen bedrijven kregen, zowel retail als leveranciers, betrof uitstel van betaling. Daarnaast moeten steunprogramma’s nog definitief afgerekend worden. Gelukkig zien we nog geen grote prijserosie en hebben leveranciers en retail zo goed mogelijk samengewerkt. Maar kosten lopen ook weer op. Er is en blijft dus schade die terugverdiend en ingelopen moet worden. Goed moment om nog weer eens scherp naar leverings- en betalingsvoorwaarden te kijken en klanten tegen het licht te houden. Modint Credit en Finance wijst in dit verband internationaal op de Insolvenzanfechtung en Insolvenzantragsverpflichtung in Duitsland.

Creativiteit
Daarnaast lobbyen we voor een herstelfonds dwz goede mogelijkheden voor bedrijven om zich te kunnen herfinancieren om zo te kunnen blijven investeren, ondanks schulden. Ook zien we meer en meer aandacht voor de positie van de “industrie”, nu supply chains kwetsbaar bleken. Natuurlijk praten we in VNO-NCW verband mee in het belang van de maakindustrie in kleding en textiel, maar we kijken ook een stapje verder door steeds het belang van de “creatieve industrie” naar voren te brengen. Ontwerpen, design thinking, multidisciplinair samenwerken, ook met klanten, problemen eens anders benaderen, daar zijn Nederlandse bedrijven goed in zeker in onze sectoren. We hopen dat de overheid in deze creativiteit meegaat.

 

 

Meer weten over kredietverzekeringen? Kijk op modintcredit.nl