Nieuwsbericht

Update TVL regeling

12-07-2021 - De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) ondersteunt ondernemers en zelfstandigen om hun vaste lasten te betalen. De TVL-subsidie is afhankelijk van het omzetverlies (minimaal 30%), het percentage vaste lasten en een subsidiepercentage. De TVL is ieder kwartaal aan te vragen tot en met september 2021. De subsidievoorwaarden kunnen ieder kwartaal wijzigen.

Het kabinet heeft besloten de TVL ook in Q3 open te stellen voor ondernemingen. De voorwaarden van de TVL blijven hetzelfde als in de periode april t/m juni (TVL Q2).

 TVL Q2 2021 kan worden aangevraagd tot en met 20 augustus 2021 17:00 uur. Wanneer TVL Q3 open gaat is op dit moment nog niet bekend.

Subsidieverlening TVL Q2

De RVO verwacht de eerste TVL Q2-subsidies in de week van 12 juli te verlenen. Het verlenen van de eerste TVL Q2 subsidies vraagt dit keer meer tijd dan bij de vorige TVL-periodes. Dat heeft te maken met noodzakelijke controles en de mogelijkheid voor startende en grote ondernemingen om dit keer gelijktijdig met het mkb aan te vragen. Bij TVL Q1 vroegen deze groepen TVL nog op gescheiden tijdstippen aan. Daarnaast moeten alle 255.000 eerder genomen TVL-besluiten meegenomen worden in de regeling, in verband met de staatssteungrenzen. We willen benadrukken dat we nog steeds verwachten de eerste 60% van alle binnengekomen aanvragen binnen 3 weken te beschikken, waarbij het bedrag binnen enkele dagen op de rekening staat.

Tip

Als je de kwartaalaangifte van de omzet bij de Belastingdienst meestuurt kan de aanvraag sneller worden behandeld én uitbetaald.

 

In dit overzicht staat wat de tijdsduur is tussen de eerste aanvraag, het eerste besluit en de betalingen aan ondernemers:

TVL

Eerste aanvraag

Eerste besluit

   Betalingen na 3 weken

TVL 1

30-6

8-7 (8 dagen

   55%

TVL Q4

25-11

26-11 (1 dag)

   89%

TVL Q1 (MKB)

15-2

19-2 (4 dagen)

   56%

TVL Q1 (starters)

31-5

28-6 (28 dagen)

   1%

TVL Q1 (grote bedrijven)

10-5

25-6 (46 dagen)

   0%

TVL Q2

- MKB
- Starters
- Grote bedrijven

25-6

Waarschijnlijk 15 -16 juli (20 dagen)

   Naar schatting 60%

 

Staatssteungrens komt bij de aanvraag Q2 soms in zicht

Sommige bedrijven zullen bij de aanvraag van Q2 in de buurt gaan komen van de grens aan maximale staatssteun. Bedrijven moeten zelf inschatten of ze deze grens overschrijden en RVO op haar beurt zal aanvragen erop toetsen. Ondernemingen die een groep vormen mogen gezamenlijk niet meer dan de staatsteungrens ontvangen. Dit geldt zowel voor mkb’ers als voor de grote ondernemingen. Na het krijgen van de subsidie mag een ondernemer in totaal niet meer dan € 1.800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen op basis van de ‘Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak’ (PbEU 2020, C 91 I). Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun.

Webinar over Q2
De RVO heeft een webinar georganiseerd met uitleg over TVL Q2 2021. Heb je deze nog niet gezien? Kijk hem dan terug:.Webinar Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021 - WebinarGeek

 

Vaststelling Q1 start tweede helft juli

De vaststelling van Q1 start in de tweede helft van juli. Inmiddels heeft 90 procent van de bedrijven een aanvraag voor een eindafrekening ingediend voor TVL juni-september, en voor TVL Q4 70 procent. TVL Q4 staat nog tot en met september open om vast te stellen.

Lees meer over de TVL op rijksoverheid.nl