Nieuwsbericht

Veilige werkplek mogelijk bij (niet-)vaccineren?

07-09-2021 - Werkgevers moeten voor een veilige werkomgeving zorgdragen. Maar wat te doen als het thuiswerkadvies en/of de 1,5 meter regel vanaf de derde week van september vervalt en je als werkgever niet weet welke werknemers gevaccineerd zijn?

Vanwege het (grond)recht op lichamelijke integriteit mag van werknemers niet geëist worden, dat zij zich (hebben) laten vaccineren. En de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verhindert het registreren van medische informatie van werknemers (wel of geen vaccinatie) en zèlfs het vragen naar de vaccinatie. En door het verbod op discriminatie c.q. recht op gelijke behandeling mag het wel of niet ingeënt zijn van een werknemer geen verboden onderscheid opleveren.

Om dan tòch nog voor een veilige werkomgeving te kunnen zorgen, is een hele opgave. Het lijkt vooralsnog raadzaam voor werkgevers om binnen de mogelijkheden op de werkvloer looproutes, spatschermen, afstand bewaren en het dragen mondkapjes te handhaven. De werkgever heeft het instructierecht om dat van de werknemers te verlangen.

Zonder nieuwe wetgeving zijn er voor werkgevers op korte termijn geen mogelijkheden om van werknemers te eisen om zich te laten vaccineren of om ze te verplichten hieromtrent mededelingen te doen. Neem gerust contact op met onze arbeidsjurist Bert Schmidt als je hierover vragen hebt.