Nieuwsbericht

Click & Connect, steun liquiditeit of heropenen?

29-01-2021 - In het 2e Kamerdebat op 28 januari over de steunmaatregelen aan het bedrijfsleven werd terecht uitgebreid stilgestaan bij het gesloten deel van de detailhandel, de horeca en de dienstensector, bij de problemen van het GWB, van starters, van thuiswerkers met kinderen, van ZZP’ers. Helaas is het woord “leveranciers” niet gevallen, een voorstel van Modint om de voorraadvergoeding uit te breiden tot leveranciers, haalde het spreekgestoelte niet, laat staan een motie. Onhaalbaar zo lijkt het, de steun aan de detailhandel moet doorstromen naar de leveranciers en de verhuurders. Met vooral de grote vastgoedpartijen heeft men overigens weinig medelijden, die worden, inclusief de overheid zelf, vriendelijk verzocht 50% korting op de huur te geven. Het laatste nieuws uit de horeca is dat dit succesvol kan zijn bij de rechter.


De overheid concentreert zich dus volledig op de gesloten bedrijven. De Kamer wees wel zeer nadrukkelijk op de positie van grootwinkelbedrijven waarvoor de steun enorm beperkt wordt door de Brusselse regels rond maximaal toelaatbare staatssteun aan bedrijven. Hoopvol voor private label partijen is dat het Ministerie van EZK deze maxima nogmaals in Brussel gaat toetsen. Dit komt wel laat voor deze bedrijven en voor leveranciers die nu brieven van grote klanten krijgen dat orders gecanceld en betalingen opgeschort worden. Misbruik van inkoopmacht heet dat en dat melden we in Den Haag.

Liquiditeit
Het grote probleem wat nu nog nijpender wordt, is liquiditeit. Het ministerie is weer opgeroepen in overleg te gaan met banken. VNO-NCW zoekt naar wegen om een investeringsfonds op te richten waarmee private partijen en de staat bedrijven kunnen herkapitaliseren zonder dat dit “staatssteun” is. Er zal ook geld vanuit de winkels naar de leveranciers vloeien, maar de steun voor Q1 2021 is nog niet eens aangevraagd en van de voorraadvergoeding over Q4 2020 verwachten we niet veel. Het schiet niet op. Wel kunnen bedrijven via de RVO nog eens naar de GO-C en bijvoorbeeld de DGGF-regeling kijken.

Click & Connect en dan Collect 
Het mooiste zou natuurlijk een verantwoorde heropening van winkels zijn. Toegang tot winkels alleen op afspraak, beperking van openingstijden tot de doordeweekse dagen of juist maximale verruiming, er zijn ideeën genoeg. Het toestaan van Click & Collect wordt bekeken en dat zou al een eerste stap zijn. We zouden leveranciers dan ook willen adviseren contact op te nemen met winkels om te bekijken hoe een Click en Collect systeem optimaal zou kunnen werken als je denkt aan aansluiting bij de webshop van het merk zelf (afleveren via de winkel) en vooral aanvulling vanuit de voorraden van de leverancier. Meer Click en Connect… en dan de Collect. Op dinsdag 2 februari vindt de stemming over de moties plaats. Ook is er dan weer een persconferentie van het Kabinet.