Nieuwsbericht

NL NextFashion and Textiles gaat op in NETFAS

NL NextFashion and Textiles heeft zich in het afgelopen jaar flink uitgebreid van vijf tot veertien kennisinstituten op het gebied van kleding en textiel in Nederland, inclusief Modint. Het netwerk zal in 2023 weer een nieuwe fase ingaan door op te gaan in NETFAS, zo is in december 2022 tijdens ledenvergaderingen van beide netwerken besloten. Hiermee investeren we in een Europees netwerk en wordt de positie van Nederlandse innovatie en onderzoek versterkt in Europees verband.

NETFAS is een vereniging naar Nederlands recht waarvan de leden Europese hogescholen zijn met onderzoek en onderwijs op het gebied van textiel en kleding. Momenteel heeft NETFAS 19 leden in 12 Europese landen, waaronder 4 Nederlandse leden. Het doel van NETFAS is het bouwen van sterke netwerken van onderwijsinstituten die toegepaste kennis aan de textiel- en kledingindustrie leveren, gericht op de strategische doelstellingen voor de Europese handel en industrie. NETFAS heeft een bestuurszetel in het Europese Textiel onderzoek instituut ETP. Saxion en HoGent zijn oprichters van NETFAS en hebben momenteel zitting in het bestuur. Naast lidmaatschap biedt NETFAS de mogelijkheid voor “sponsoring” door o.a. brancheorganisaties zoals Modint, of andere kenniscentra dan hogescholen. In de praktijk gaat dit in 2023 betekenen dat Nederlandse hogescholen die geen lid van NETFAS zijn, uitgenodigd worden lid te worden, in plaats van het lidmaatschap van NL NextFashion and Textiles. Klik hier voor meer info over NETFAS.

Waarom? Er komt heel veel, met name Europese, regelgeving op de sector af en dit vraagt om (internationaal) onderzoek en innovatie. Willen we de sector in alle opzichten duurzamer maken, dan zullen alternatieve producten, diensten en verdienmodellen moeten worden ontwikkeld. Via beprijzen zullen de vervuilende producten en diensten onaantrekkelijker worden en de markt uitgedrukt? Maar hoe berekenen we dat? En hoe reageert de klant? Het is een illusie te denken dat de mens alleen rationeel handelt, schone en duurzame alternatieven moeten ook aantrekkelijk zijn voor de consument of de B2B eindgebruiker. Voor dit alles is onderzoek nodig, internationaal verbonden. Al deze elementen vind je in deze nieuwsbrief terug, maar dat is maar “papier”. Vooral vraagt dit ook om betrokkenheid van bedrijven in de praktijk. Modint maakt daarom graag deel uit van deze en andere netwerken, waarin partijen elkaar kennen en van elkaar weten wat ze doen.

Je zult onze informatie over onderzoek en innovatie niet meer in één NL NextFashion and Textiles nieuwsbrief vinden maar beter thematisch verdeeld over deze en andere nieuwsbrieven, de Modint What's Up en de Modint Linkedin pagina. We gaan als netwerk “internationaal”, maar willen als Modint natuurlijk tegelijk ook de focus op innovatie in Nederland houden. We houden je op de hoogte! Veel dank voor het volgen van NL NextFashion and Textiles tot nu toe, fijne feestdagen en op naar nieuwe horizons in 2023!

 

Rens Tap
Business Development