Nieuwsbericht

Overzicht van onderzoek in kleding en textiel in Nederland

Op de website van  van Regieorgaan SIA, onderdeel van NWO, staat een uitgebreid overzicht van de lopende en afgesloten toegepaste onderzoeken in kleding en textiel. Op deze pagina vind je in de bijlage een greep uit de nog lopende en net afgesloten onderzoeken. Ook hebben we de lijst aangevuld met een aantal andere (internationale) in het oog lopende projecten die langs andere wegen gefinancierd zijn.

Bij vele van deze onderzoeksprojecten speelde of speelt NL NextFashion and Textiles een belangrijke rol in het vormen van de onderzoeksgroep en/of het verspreiden van de resultaten via nieuwsbrieven, sociale media en bijeenkomsten.

Voor meer informatie: Rens Tap, tap@modint.nl