Blog

Rood staan en groen handelen

21-5-2024 - Het zijn uitdagende tijden voor onze ondernemers. Dat vraagt ook om focus. Natuurlijk willen we dat de wereld steeds meer duurzaam produceert. Maar het moet wel kunnen. We merken dat er een verschuiving plaatsvindt in Europa van de “Groene deal” naar een “Industrie deal”. Uiteraard is en blijft verduurzaming en circulair produceren belangrijk. Dat verdwijnt niet, al is het maar omdat de wet het inmiddels vraagt. 

Maar steeds meer is er oog voor de economische belangen van onze bedrijven. Duurzaamheid vraagt ook om investeringen die onder aan de streep op korte termijn niet meteen zwarte cijfers opleveren. Onze focus en -gelukkig- die van Europa komt steeds meer te liggen op het versterken van de concurrentiekracht van bedrijven door innovatie. Oud-voorzitter Mario Draghi lanceert over twee maanden een advies aan de Europese Unie om Europese industriepolitiek in acties om te zetten. We gaan duidelijk een nieuwe fase in na ongebreidelde globalisering. Het kan niet anders of innovatie wordt ook een speerpunt van Europese industrialisering. Hoe dat in Nederland gaat uitpakken, moeten we nog afwachten. Ik zie wel wat mooie woorden in het nieuwe Hoofdlijnenakkoord, maar het gaat toch om de uitwerking!

In de tussentijd moeten we zelf hard aan het werk om onze eigen agenda voor de sector verder in te vullen. Modint zet - naast duurzaamheid en circulariteit - vol in op innovatie en digitalisering. Er zijn volop kansen maar we moeten ze wel zelf creëren!

Rood staan en groen handelen? Ik zet er liever zwarte cijfers bij!

Sylvia Roelofs
Voorzitter Modint