Blog

Vinkjescultuur!

14-06-2022 - Weet u, ik ben eigenlijk niet zo kapot van standaarden, protocollen, normeringen en ga zo maar door. Natuurlijk is het goed om een gelijk speelveld te creëren en om de nodige transparantie kunnen we ook echt niet heen. Maar nu dreigt het allemaal aardig uit de klauwen te lopen in onze vinkjescultuur. En dan bedoel ik niet die schattige vogeltjes wiens bestaan we met onze klimaatdoelstellingen proberen te beschermen.

Ik bedoel de rapportageverplichtingen die we moeten aanleveren en moeten laten controleren door de dure accountants en auditbureaus.

Gisteren realiseerde ik me dat toen ik met een accountant in gesprek was over de verplichte rapportage van ESG-standaarden: het meten van bedrijven op milieu- sociaal en behoorlijk bestuur. Ik dacht dat dat deze verplichting beperkt was tot grote bedrijven maar tot mijn schrik valt een mkb'er gemiddeld ook al gauw onder de rapportageplicht die 1 januari 2023 ingaat.*
Ik lees dat die rapportage aan allerlei eisen moet voldoen: van XBRL formaat tot een “assurance-rapport”. En ik dacht weer aan de opmerkingen die leden van Modint in een aantal bedrijfsgesprekken met mij maakten. Het zou heel goed zijn als Modint het aantal administratieve lasten en de veelheid van verplichtingen en regelingen weet te verminderen.

De maat is vol 

De accountant die ik gisteren sprak had daar uiteraard niet zo’n last van. Voor hem betekent ieder vinkje weer meer brood op de plank. Voor de achterban van Modint daarentegen is de maat onderhand wel vol: stop de veelheid van regelingen en verplichtingen en houd het overzichtelijk, beheersbaar en betaalbaar. Tegenover al die kosten moet ook het geld worden verdiend om dat allemaal te betalen!

Modint blijft daar namens u scherp op in de diverse contacten met regelgevers, werkgevers- en werknemersverenigingen. Het is in elk geval prettig dat de medewerkers van Modint ook concreet kunnen helpen om door de bomen het bos te vinden.  En ik ga in ieder met die boodschap van u in juni naar Euratex en VNO-NCW om medestanders te vinden in de strijd tegen de vinkjes…

 

Sylvia Roelofs
Voorzitter Modint

Sylvia Roelofs

 

*  Update: 

Na de consultatieronde is besloten dat er een trapsgewijze implementatie zal plaatsvinden. Initieel zou de invoering betrekking hebben op het boekjaar 2023, nu is de verwachting dat CSRD vanaf 2024 de bestaande richtlijn zal gaan vervangen.
De nieuwe regelgeving gaat op meer bedrijven van toepassing zijn:

Verplicht voor alle Europese organisaties die voldoen aan 2 van de volgende 3 criteria:

  • Een omzet van meer dan € 40 mln
  • Een balanstotaal van meer dan € 20 mln
  • Meer dan 250 FTE
  • Daarbij dienen ook alle beursgenoteerde bedrijven in Europa te voldoen aan de CSRD.