Blog

‘Transition Twenties’

Tijdens de afgelopen Week van de Circulaire Economie zijn er veel bijeenkomsten georganiseerd waarin kennis is gedeeld over circulaire projecten en innovaties. Een aantal bedrijven organiseerde evenementen om andere professionals mee te nemen in de circulaire economie. In diverse regio’s kregen goede voorbeelden een podium, ontmoetten voorlopers elkaar en kregen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met het onderwerp. In een dergelijke campagne week wordt ook de consument weer bewust gemaakt van de wegwerpmaatschappij waarin we leven. Initiatieven als Textielrace  (onderdeel van E-waste Races) zorgen ervoor dat kinderen bewust worden van de mogelijkheden van hergebruik van oude materialen.

Een circulaire economie biedt ook kansen voor het bedrijfsleven.  Je gaat aan de slag met nieuwe businessmodellen, nieuwe ontwerpen en vaak ook nieuwe samenwerkingen. Zo is er vanuit Modint Academy dit voorjaar een 8-delige workshop sessie Digital product development for the garment industry en zijn er afgelopen jaar Circulair Design Tracks georganiseerd voor bedrijfskleding en tapijt & interieurtextielbedrijven door Modint en Circo.

Ambitie

Een aantal maanden geleden overhandigden we ons sectorplan ’Op weg naar een circulaire keten’ aan staatssecretaris Stientje van Veldhoven van I&W. Het plan schetst de stappen die gezet worden om de ontwikkelingen in de sector te versnellen en circulair te worden. Inmiddels zijn we – als sector(organisaties) – nog in afwachting van het beleidsprogramma Textiel van het Ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat, jawel dat gaat ook over textiel en met name circulariteit). Het Ministerie heeft veel van doen met de stikstof en PFAS crises dus de agenda van Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (momenteel plaatsvervangend minister) is ernstig volgelopen. Maar ze blijft onverminderd ambitieus om de sector te helpen en sturen naar een circulaire en duurzame toekomst, weg van het ‘schrikbeeld’ van de fast fashion. Een onderzoek naar de feitelijkheid van de fast fashion – niet alleen de kritiek op een (te) lage prijs/kwaliteit maar juist ook de positieve kant van snelle, op maat en marktvraag producties – is in afronding. Dat zal samen met ons Sectorplan Nederlandse Kleding- en Textiel sector  een belangrijke input vormen voor het beleidsprogramma.

Verantwoordelijkheid

Wij rekenen op een efficiënte regeling voor de inzameling en verwerking van gebruikte kleding én op een goede stimulans voor het ontwikkelen van textiel met gerecyclede content en ander circulaire business modellen voor een langer en verantwoord gebruik van kleding (‘voortgebruik’), weg van het wegwerp-idee. Onlangs heeft hierover een zeer goed gewaardeerde ééndaags introductie workshop plaatsgevonden voor convenant deelnemers. Een introductie die we graag breed willen gaan uitrollen in de sector, zodat alle bedrijven zich goed kunnen oriënteren op een circulaire toekomst.

Het beleidsprogramma Textiel zal gepaard gaan met een zogenaamde “transitiebijdrage” op basis van een Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid. Wij willen als sector die verantwoordelijkheid nemen. Maar dan moeten de op te brengen middelen – doelmatig en proportioneel – wél ten goede komen aan de transitie naar circulair én duurzaam. In het door ons voorgestelde Textiel Pact komen er evenwichtige afspraken met de diverse ministeries en andere overheden om een duurzame kledingproductie en consumptie (SDG 12!) te realiseren.

Koplopers

Om de circulaire toekomst te bespoedigen werken we nauw samen met ambitieuze experts in de DCTV ( Dutch Circular Textile Valley). Met een eerste selectie van vier koploper initiatieven wordt intensief samengewerkt aan versnelling naar kwalitatieve en kwantitatieve opschaling. En er gaan er meer volgen op korte termijn en komende jaren. Daartoe is er een netwerk van ruim 130 initiatieven in kaart gebracht waarvan we een flink aantal willen voorstellen en kennis laten maken met producenten, brands en retailers.

Eind mei organiseert DCTV hiervoor een matchmaking event. Let op de aankondiging binnenkort!

 

Peter Koppert
Milieu, technische aspecten, MVO

Peter Koppert