Blog

Het blijft een worsteling

16-08-2023 - Het blijft een worsteling. Modint staat voor ondernemers en florerende bedrijven. We vinden het intrinsiek fijn om geld te verdienen. Dat kan niet anders. Daarmee financieren we continuïteit, werkgelegenheid en de Nederlandse economie.

Modint staat ook voor duurzaamheid. Klimaatgoeroe Marjan Minnesma van Urgenda verwoordt het mooi: we moeten minder kopen, minder consumeren en meer delen. Dat is ook waar.

En dan onze klanten: kijkend naar de nieuwe generatie zien we het spiegelbeeld. Graag veel geld uitgeven aan dure en luxeproducten maar ook in toenemende mate het vertoon van klimaatbewust gedrag.

Hoe gaan we met die ambivalentie om? Daar ligt niet alleen een uitdaging maar vooral een kans. Als we goede, luxe en duurdere producten op één lijn brengen met kwaliteit en duurzaamheid, dan zijn we spekkoper. Sommige merken zijn hier al heel goed mee bezig. Maar wat is de definitie van kwaliteit en vooral duurzaamheid? Hoe definieer je dat en maak je het gemakkelijk communiceerbaar? Hoe zetten we digitalisering in zodat we uitgaan van dezelfde inhoud?

Frankrijk heeft ons in dit opzicht de loef afgestoken met de introductie van de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid voor textiel. Dat heeft in Nederland ook navolging gevonden en daar werken we nu hard aan!

Frankrijk wil nu ook een label introduceren waarmee voor elk textielproduct de klimaatimpact wordt weergegeven. Een Franse wet die een gelijk speelveld voor de marktpartijen moet waarborgen: met eenduidige normen en parameters in alle fasen van het ketenproces. Eenduidigheid met goede definities die ook duidelijk uit te leggen zijn aan de klant.

Ik ben erg benieuwd naar de uitwerking door de Fransen. Immers, dergelijke ambities vereisen gezamenlijke digitalisering door de keten heen en dat vraagt regie en heeft een prijskaartje! Dat kan de sector niet alleen. En ook hier ontstaat een worsteling: hoge duurzaamheidseisen zijn prima, maar er moet wel een eerlijk (Europees) speelveld bewaakt worden, waarop nationale industrieën niet worden voorgetrokken. MODINT hoopt dan ook een goede richting te geven aan de inhoudelijke discussie in de Europese Unie over de te gebruiken normen en parameters.

Ik ben geen fan van meer wet- en regelgeving tenzij de markt er echt baat bij heeft. En ik denk dat dat in dit geval zo is. We gaan het zien en ook hier leren van de Fransen. Anders blijft de ambivalentie voor bedrijven én een nieuwe generatie consumenten een worsteling…
 

Sylvia Roelofs
Voorzitter Modint