Blog

2023 een jaar vol uitdagingen

Het einde van het jaar is weer in zicht. 2023 is een jaar geweest vol uitdagingen in allerlei opzichten. Bedrijfseconomisch hebben we een lichte groei in omzet gezien. Daartegenover staan hoge kosten en dat scenario wordt volgend jaar niet anders. Was het maar zo dat er een overzichtelijk paar knoppen zijn voor de ondernemer om aan te draaien. Knoppen waar je zelf grip op hebt. Maar helaas gaat het vaak om zaken buiten de eigen individuele invloedsfeer. Ik heb u dit jaar al wat voorbeelden gegeven van accountants, kredietverstrekkers en de overheid die niet altijd consistent is in zijn beleid.

Voor Modint is het zaak om op het collectieve speelveld de belangen van onze leden te behartigen. We zijn sterk in individuele dienstverlening voor leden maar richten ons steeds meer op hun collectieve belangen. Dat is hard nodig omdat een bedrijf alleen gewoonweg niet bij machte is om zaken alleen te doen.  

Een mooi voorbeeld -en vooral ook een “big hairy audacious goal”- is het collectieve inzamelsysteem dat dit jaar voor het grootste deel van de textielbedrijven verplicht wet is geworden vanuit de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid (UPV). Er wordt door onze medewerkers samen met externe partijen hard gewerkt aan een praktisch en betaalbaar systeem.  Uitgangspunt is een ‘lean’ systeem dat – tegen betaling per kilo textiel – textiel inzamelt, verwerkt en zoveel mogelijk recyclet. Dat gaat onze bedrijven de sores van inzameling en logistiek uit handen nemen!

Daarnaast hebben we in 2023 het belang en de bekendheid van textiel in alle toepassingsvormen opgevoerd. Daar gaan we in 2024 actief mee door. We brengen dan een zogenaamd Textielmanifest uit.  Daarin doen we ons verhaal dat onze sector een topsector is dat mensen kleedt, warm en veilig houdt en met slimme technologie vitaliteit en gezondheid stimuleert. Liefst zo duurzaam mogelijk als de consument bereid is meer bewust te kopen. We pleiten in het Manifest voor tal van initiatieven op innovatie, digitalisering en circulariteit. Dat laatste is erg belangrijk om nieuwe circulaire initiatieven waar onze ondernemers bij zijn betrokken te stimuleren en verder op te schalen.

2023 is een jaar waarin we regie hebben gepakt om onze mooie sector op de kaart te zetten. Al jaren werken we aan een duurzame en inclusieve sector. Maar het blijft een ongoing process dat we ook niet alleen kunnen doen. Dat bewijst de sectorale overeenkomst Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO), een vervolg van het Convenant Textiel, waar we o.a. met vakbonden, hard aan werken. We hopen dan ook op een goed einde van dit proces.

2023 sluiten we af als een jaar vol uitdagingen en dat zal in 2024 niet anders zijn. Modint is er klaar voor en staat u graag bij met alle mogelijke middelen om er een positief topjaar 2024 van te maken!

Sylvia Roelofs
Voorzitter Modint