Nieuwsbericht

Geslaagde bijeenkomst klankbordgroep Arbocatalogi MITT

17-06-2021 - Op 10 juni jl. vond de eerste online bijeenkomst plaats met de klankbordgroep Arbocatalogi MITT. De klankbordgroep is in het leven geroepen om samen met de technische werkgroep de huidige twee Arbocatalogi (Mode- en Interieursector en Tapijt- en Textielsector) samen te voegen en te actualiseren.

Tijdens deze sessie is besproken welke risico’s in de Arbocatalogi opgenomen blijven, anders gepositioneerd worden of komen te vervallen, waarbij de klankbordgroep om haar feedback is gevraagd. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn dat de risico’s Biologische agentia en Explosieveiligheid (Atex) buiten de nieuwe Arbocatalogi worden gelaten en de risico’s Werkdruk & werkstress en Ongewenst gedrag apart in de Arbocatalogi blijven staan en niet onder de term psychosociale arbeidsbelasting (PSA) worden geschaard.

Ook meedenken?

Wil je ook graag een bijdrage leveren aan de klankbordgroep Arbocatalogi MITT? We zoeken nog deelnemers uit de sector Mode- en Interieursector!
Stuur voor 1 juli een reactie naar Simone van der Heijdt via vanderheijdt@modint.nl

Inhoudelijke vragen kunnen worden gesteld aan Nabila Nachit (beleidsadviseur werkgeverszaken) via nachit@modint.nl
De klankbordgroep komt dit jaar nog twee keer bij elkaar om (nieuwe) ontwikkelingen te kunnen bespreken en zal waarschijnlijk ook in 2022 aan de slag zijn.