Nieuwsbericht

Internationale ‘Pact for Skills’ zet medewerkers centraal

14-01-2022 - Ruim 100 organisaties - waaronder Modint -  hebben in december 2021 het ‘Pact for Skills’ ondertekend voor de textiel-,  kleding-, leer-, en schoenensector (TCLF). Dit initiatief wordt ondersteund door de Europese Commissie en gecoördineerd door Euratex. De ondertekenaars erkennen de uitdaging om medewerkers bij bedrijven de juiste vaardigheden mee te geven en committeren zich aan het Pact om te investeren in bij- en omscholing van medewerkers, waarbij duurzaamheid en digitale vaardigheden en het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de sector van belang zijn. Deelnemers aan het Pact zijn onderdeel van een netwerk, krijgen begeleiding en kunnen gebruik maken van de middelen binnen de Europese Commissie om doelen zoals gesteld binnen het Pact te bereiken.

Concreet richt het TCLF-Pact voor vaardigheden zich op 5 doelstellingen: 

  • Een cultuur van levenslang leren voor iedereen bevorderen: een van de acties is het ontwerpen en uitrollen van cursussen ter bevordering van de nieuwste technologieën en digitale hulpmiddelen zoals VR en AI (digitale vaardigheden) en het bevorderen van activiteiten op het gebied van duurzaamheid, reparatie en afvalbeheer (groene vaardigheden), in bijzondere circulaire ontwerpvaardigheden.
  • Een sterk partnerschap voor vaardigheden opbouwen met relevante belanghebbenden: de ondertekenaars zijn van plan om regionale en sector overschrijdende partnerschappen op te bouwen tussen de industrie, onderwijsaanbieders en autoriteiten, die zijn aangepast aan hun specifieke behoeften.
  • Toezicht houden op vraag/aanbod van vaardigheden en anticiperen op de behoefte aan vaardigheden.
  • Werken tegen discriminatie en voor gendergelijkheid en gelijke kansen: ondertekenaars zullen een TCLF-manifest van diversiteit lanceren en initiatieven ondersteunen om het genderevenwicht te verbeteren en gelijke kansen voor iedereen te garanderen.
  • Bewustwording en aantrekkelijkheid van de TCLF-industrieën vergroten, o.a. via gerichte informatiecampagnes, waarin de kansen in de sector worden belicht en de mobiliteit van jonge werknemers wordt bevorderd.

Modint maakt deel uit van dit Pact en we zullen onze leden op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen en activiteiten.

Lees meer over het Pact for Skills ( EN)

 

Contactpersoon:
Marieke Kuper- Van Dijk 
kuper@modint.nl