Blog

Zweepslag effect

18-09-2023 - Zweepslag effect: een term die ik gisteren in een artikel tegenkwam. Het wordt gebruikt door economen om aan te geven hoe lastig het is voor leveranciers in een toeleveringsketen om aanbod aan te passen op de vraag in extreme en onvoorziene omstandigheden.

Dat hebben we gezien tijdens Corona waar ketens op allerlei manieren stokten. Ondernemers hebben vaak (te) grote voorraden aangelegd uit angst niet meer aan de vraag te kunnen voldoen. En nu zitten veel bedrijven met de gebakken peren. Te hoge voorraden houden cashflow en liquiditeit tegen. Banken komen steeds meer met eisen om snel de voorraden van de hand te doen. Nieuwe kredietovereenkomsten worden lastig en leenvoorwaarden steeds moeilijker. De bank eist ook vaak dat de toeleveringscontracten worden bekeken en desnoods opengebroken. 

Ga er maar aanstaan! Iedereen snapt dat je niet zomaar op eerdere afspraken met je partners kunt terugkomen. Ook zij hebben het vaak moeilijk. Maar om te overleven en minimaal de bank tevreden te stellen, moet je als ondernemer vaak wel ongemakkelijke gesprekken met partners aangaan en besluiten nemen. Is dit alles helemaal te voorkomen? Nee, natuurlijk niet! Maar ik kan ik niet voldoende benadrukken hoe belangrijk het is om eens goed te kijken naar de eigen contracten, inkoop- en leveringsvoorwaarden. Heel veel van het leed kan al worden gedempt door de eigen zaken goed geregeld te hebben. Staan alle afspraken en voorwaarden van toeleveranciers en voor klanten goed op papier? Hoe actueel zijn ze? Worden afwijkingen goed gedocumenteerd? Juist in extreme en onvoorziene situaties kan dat goede handvatten bieden. Het is zaak goede afspraken en handelsvoorwaarden te vertalen in moderne en begrijpelijke leveringsvoorwaarden.

Een zweepslag doet altijd pijn maar veel gevallen zijn te voorkomen door – juridisch- zaken goed te regelen! En oh ja, gisteren organiseerden wij de eerste ronde tafel over inkoopvoorwaarden. Een mooie eerste stap naar moderne inkoopvoorwaarden en om positieve veranderingen binnen onze sector te stimuleren.
Voor meer informatie over de ronde tafel en het vervolgtraject rondom inkoopvoorwaarden kun je contact opnemen met Miriam Geelhoed.

Sylvia Roelofs
Voorzitter Modint