Nieuwsbericht

Oekraïense vluchtelingen mogen werken in Nederland

Per 1 april mogen Oekraïense vluchtelingen die vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie zonder tewerkstellingsvergunning werken in Nederland. Dit zijn Oekrainse Vluchtelingen die een document van de IND hebben ontvangen, waaruit blijkt dat ze verblijven op grond van de genoemde Richtlijn. Daarin staat vermeld dat zij in Nederland mogen werken zonder tewerkstellingsvergunning. Tot en met 30 mei 2022 is er een vrijstelling voor het IND document, omdat nog niet alle Oekraïners hierover beschikken; zij dienen dan hun nationaliteit aan te kunnen tonen met bijvoorbeeld een paspoort.

De (aanstaande) werkgever de nieuwe Oekraïense werknemer bij het UWV melden aanmelden met formulier 'Melden tewerkstelling van een tijdelijk beschermde werknemer uit Oekraïne'. De werknemer kan 2 werkdagen nadat de melding is gedaan starten met werken.

Aandachtspunten:

  • De (aanstaande) werknemer komt een arbeidsovereenkomst overeen met de werkgever, waarin onder meer de duur en omvang van het dienstverband, de functie en het loon in vermeld staat.
  • Er is een BSN-nummer nodig voor bankrekeningnummer, afdragen loonheffingen etc. Vluchtelingen uit Oekraïne worden daarom ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) op aangifte van verblijf en adres bij de gemeente, inclusief gemeentelijke opvang waar zij (tijdelijk) verblijven. Zij worden automatisch ingeschreven in de Basisvoorziening Vreemdelingen (BVV) en zijn daarmee bekend bij de IND en krijgen een BSN-nummer.

Vragen?

Neem contact op met Bert Schmidt: schmidt@modint.nl 

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid