Nieuwsbericht

Cao MITT 2023 algemeen verbindend verklaard

De cao MITT 2023 is per 28 november 2023 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend verklaard. Vanaf deze datum geldt de cao MITT voor alle ondernemingen die onder de bedrijfstak MITT vallen. Dus ook als zij geen lid zijn van Modint. Dit betekent dat werkgevers en werknemers samen geen afspraken mogen maken, die in strijd zijn met de cao MITT.

Modint is blij dat de algemeen verbindend verklaring nog in 2023 heeft plaatsgevonden. Als gevolg hiervan hebben werknemers in dienst van bedrijven die geen lid van Modint zijn, recht op een loonsverhoging van 7%. Ook ontstaat hierdoor weer een gelijk speelveld op het gebied van lonen tussen de bedrijven binnen de sector MITT.  Daar is de algemeen verbindend verklaring ook voor bedoeld.

De relatief late datum van de algemeen verbindend verklaring kent twee oorzaken:

  • De onderhandelingen hebben veel tijd in beslag genomen, waardoor uiteindelijk met terugwerkende kracht afspraken zijn gemaakt;
  • Door twee organisaties zijn (gezamenlijk) bedenkingen ingediend, waardoor de procedure stil gelegd is. Deze bedenkingen zijn recentelijk na enkele gesprekken ingetrokken, waarna de procedure is afgerond.

Klik hier voor de cao MITT 2023.