Nieuwsbericht

Modint doet eindbod nieuwe cao MITT

Modint heeft op maandag 19 februari 2024 een eindbod voor een nieuwe cao MITT neergelegd bij de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie. Het eindbod volgt na meerdere cao-onderhandelingen en nadat een onderhandelingsresultaat niet mogelijk bleek.

Werkgevers bieden een cao met een looptijd van 18 maanden; tot en met 30 juni 2025. In het voorstel van werkgevers gaan de min en max-schalen, alsook de verdiende uurlonen, per 1 januari 2024 met 3,75% omhoog en per 1 januari 2025 met 2%. Werkgevers kiezen bewust voor een verhoging met terugwerkende kracht zodat werknemers over het hogere salaris ook hun pensioen opbouwen.

Tijdens de onderhandelingen bleek dat vakorganisaties het beeld hebben dat het goed gaat met de sector. Vakbonden zetten dan ook in op koopkrachtbehoud en volledige inflatiecorrectie. Het beeld dat de vakorganisaties schetsen, klopt helaas niet. Wie het nieuws volgt ziet landelijk een stijging in het aantal faillissementen, waaronder in sectoren waaraan onze sector MITT nadrukkelijk gekoppeld is. Dit heeft direct gevolgen voor de MITT. De marges in de verschillende deelsectoren van de MITT staan daarnaast ook steeds meer onder druk. Werkgevers hebben te maken met administratie lastendruk (bijv. als gevolg van regelgeving op verduurzaming), stijgende productiekosten, stijgende arbeidskosten en minder orders. Vanuit de sector geven steeds meer werkgevers aan het moeilijk te hebben om het hoofd boven water te houden. Voor werkgevers is het daarom onverantwoord om in te gaan op de eis van vakbonden om de lonen in 2024 met 6,2% en €75 per maand structureel te verhogen en daarbij een looptijd van 12 maanden af te spreken.

Natuurlijk maken werkgevers zich zorgen over de financiële positie van werknemers. Om die reden zijn de lonen in 2023 in totaal met 7% verhoogd en zijn werkgevers bereid de lonen ook in 2024 aanzienlijk te verhogen. Door de looptijd te verlengen bieden werkgevers ook alvast zekerheid voor het eerste half jaar van 2025. Dat geeft duidelijkheid voor werkgevers én werknemers. Door de verlenging van de looptijd is de totale loonsverhoging van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2025 uitgekomen op 13,3%. 

Vervolg

De leden van de vakorganisaties kunnen tot en met 13 maart 2024 hun stem uitbrengen. Wij verwachten op 14 maart 2024 aan te kunnen geven of er een nieuwe cao is.