Nieuwsbericht

SAVAMITT

13-09-22 - In onze branche kennen we naast de cao MITT ook de cao SAVAMITT. Hierin wordt geregeld dat voor alle werknemers een verzekering wordt afgesloten die zorgt voor een aanvulling op de wettelijke WGA-uitkering. Het is een werknemersverzekering die verplicht is. Als werkgever houd je de premie in op het loon van de werknemer. Met deze verzekering zorg je inkomenszekerheid voor je werknemer die gedeeltelijk arbeidsongeschikt is of volledig maar niet duurzaam. 

Als sector hebben we gekozen voor een betere verzekering dan in de meeste sectoren. Als de werknemer meer dan 50% van de door UWV vastgestelde restverdiencapaciteit benut, dan wordt het inkomen aangevuld tot maximaal 75% van het brutoloon. Dat geldt ook voor werknemers die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn maar gelukkig nog kans op herstel hebben. 

De cao SAVAMITT en het contract met Centraal Beheer Achmea lopen aan het eind van dit jaar af. Modint heeft met de vakorganisaties afgesproken de cao te verlengen. Ze onderzoeken daarom of het contract met Centraal Beheer Achmea verlengd kan worden of dat het misschien beter is om de overstap naar een andere verzekeraar te maken. De premie voor volgend jaar is daarom nog niet bekend, maar zal zeer waarschijnlijk lager worden dan de huidige premie van 0,42%. Dat is in deze tijden positief nieuws voor de werknemer.  Meer informatie? Kijk op www.mitt.nl  

Thema'sModint AcademyAgendaWord lid