CAO MITT

Een cao is een collectieve arbeidsovereenkomst die wordt afgesloten door één of meer vakbonden en werkgevers of werkgeversorganisaties. Deze partijen spreken met elkaar af welke arbeidsvoorwaarden – zoals loon, arbeidstijd en dergelijke – de komende tijd gelden (bijvoorbeeld een jaar of twee jaar) In de cao van MITT (Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie) vind je afspraken over loon, toeslagen, werktijden, overwerk, vakantie en pensioen.

Meer informatie Minder informatie

Redactie

Een overzicht van het laatste nieuws.

Bestuursleden MITT gezocht

Modint is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden voor de paritaire stichtingen voor de Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT).

Akkoord over cao MITT 2023!

03-05-2023 - Er is een definitief akkoord over de cao MITT 2023. Daarmee komt een eind aan een lang onderhandelingsproces en kan gesproken worden van...

Update onderhandelingsresultaat cao MITT

14-04-2023 - Op 4 april 2023 hebben wij u geïnformeerd over het onderhandelingsresultaat voor de cao MITT. De vakorganisaties verwachten begin mei...

Onderhandelingsresultaat bereikt voor cao MITT

05-04-2023 - Op maandag 3 april heeft Modint een onderhandelingsresultaat bereikt met de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie voor de cao MITT...

Cao-partijen MITT komen niet tot akkoord

15-02-2023 - Op 14 februari 2023 heeft Modint met de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie de cao-onderhandelingen voor een nieuwe cao MITT 2023...

Cao-onderhandelingen op 14 februari 2023

17-01-2023 - Modint en de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen zullen op 14 februari 2023 de cao-onderhandelingen voor de MITT voortzetten.

Geen akkoord cao MITT 2023

14-12-2022 - Modint en de vakorganisaties hebben geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao MITT per 1 januari 2023.

Stand van zaken cao-overleg

24-11-2022 - Modint heeft op 16 en 22 november jl. met de vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen en De Unie gesproken over een nieuwe cao per 1 januari 2023.

Bijeenkomst werkgroep sociale zaken | 30 november

16-11-2022 - Schuif op 30 november aan bij de werkgroep Sociale Zaken om mee te praten over de nieuwe pensioenregeling en de CAO onderhandelingen MITT

CAO MITT

13-09-22 Een groot deel van onze leden past de cao MITT toe. Deze cao komt tot stand na onderhandelingen tussen Modint en de vakorganisaties FNV, CNV...