Nieuwsbericht

Evaluatie Convenant en verkenning toekomst

17 november 2020
Modint en INretail hebben onlangs samen met een aantal leden gesproken over de evaluatie van het huidige convenant en onze voorbereiding op de toekomst. De evaluatie is gebaseerd op de feedback die eerder verzameld is onder ondertekenaars. Inmiddels is er medio november een goed gesprek geweest met Staatssecretaris van I en W, Stientje van Veldhoven, in het kader van het op handen zijnde Textielpact. 

De algemene conclusies van de sector:

  • het zijn lastige tijden voor de sector dus de MVO inspanningen en financiering moeten proportioneel zijn
  • circulair moet als thema erbij (o.a. UPV) 
  • internationale speelveld is van belang
  • oog op MKB, retail en consument houden
  • administratieve last verkleinen, versimpelen, makkelijker maken
  • meer matchmaking van bedrijven met gelijke issues/doelstellingen en bedrijven met andere stakeholders (internationaal)
  • als bedrijven bijdragen aan vooruitgang van het collectief moet daar een beloning tegenover staan.
  • nieuwe plannen moeten rekening houden met aankomende wetgeving (EU of NL)
  • er moet een steunpunt zijn/blijven.

We houden ons de komende maanden bezig met de verkenning van een multistakeholder samenwerking/convenant  2.0. We noemen het ook wel het Textielpact, omdat we de ambities voor een circulaire sector ook willen invoegen in de plannen (zie sectorplan circulair). Dit maakt het ook mogelijk om een nieuwe manier van financiering te verkennen. Tevens houden we zo veel mogelijk rekening met komende regelgeving vanuit de overheid. Buitenlandse zaken heeft een smart mix van maatregelen gepresenteerd t.a.v. due diligence en het ministerie van I&W stuurt aan op de uitgebreide producenten verantwoordelijkheid (UPV) waarin we meewerken aan een circulaire textiel sector. Ook vanuit de EU worden er al maatregelen aangekondigd.

We vragen aan allen, maar met name ook aan de bedrijven die er niet bij waren om vooral ook hun mening nog te delen als het gaat om de toekomst van IMVO in onze sector, omdat dit het moment is om toekomstig beleid en samenwerking met NGO’s, vakbonden en overheid af te stemmen op de wens van leden- groot en klein, vanuit merk/retail, bedrijfskleding, private label, textiel en tapijt.

We hebben een ledenadviesgroep die we graag willen verbreden. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk verschillende type bedrijven hierin zijn vertegenwoordigd, zodat wij rekening kunnen houden met de diverse inzichten en belangen die er spelen. Laat het weten als je interesse hebt, ook al ben je beperkt in tijd. Stuur een bericht aan Anuschka Jonkers.